9 mei 2022

Stikstofminister Van der Wal bezoekt Staphorst

Op uitnodiging van de SGP bezocht stikstofminister Christianne Van der Wal (VVD) met SGP-Kamerlid Bisschop maandagmiddag een aantal Staphorster boeren. Met hen sprak ze over de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben.

Samen met SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en de Overijsselse SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher bezocht Van der Wal twee agrariërs, die hen meenamen in hun boerenbedrijf. De twee veehouders vertelden over innovaties die ze gebruiken om hun bedrijf efficiënt en duurzaam te organiseren.  Die innovatie is volgens de minister belangrijk. Zij adviseert boeren innovaties goed te documenteren, om zo de uitstoot voor en na innovatie hard te kunnen maken. 

Vertrouwen

Na de bedrijfsbezoeken ging de minister met een aantal afgevaardigden uit de agrarische sector om tafel bij Hotel Waanders. Daarbij ging het vooral over de toekomstbestendigheid van de sector. Volgens de boeren is er binnen de sector de wil om mee te denken en te innoveren, maar daarvoor is wel tijd en vertrouwen nodig.  Volgens de 25-jarige agrariër Erik Visscher hebben met name jonge boeren dat vertrouwen nodig. “Het zijn met name de telkens wisselende eisen die het boeren voor jongeren zo onzeker maken.” 

Naast de agrarische sector kwam ook de politiek aan het woord. Volgens burgemeester Jan ten Kate is Staphorst een gemeente vol innovatie. SGP-gemeenteraadslid Hendrik Troost overhandigde een brandbrief waarin de zorgen van de Staphorster agrariërs nogmaals genoemd werden. Daarbij vestigde gedeputeerde Ten Bolscher de de aandacht op de leefbaarheid van agrarische gemeenten. Volgens de SGP-gedeputeerde vormt de dreiging voor boeren direct de leefbaarheid van een dorp als Staphorst, omdat veel bedrijven en organisaties direct of indirect te maken hebben met het boerenbedrijf.

Wethouder Lucas Mulder riep het kabinet op een noodwet te maken. "De huidige stikstofdiscussie is in een patstelling beland waarin niemand verder komt. Een noodwet zou eerste levensbehoeften als voedselzekerheid en woningen moeten garanderen." Volgens Mulder zou het uitgangspunt van deze wet de beperking van emissies moeten zijn en zou er gewerkt moeten worden aan concrete effecten in natuurgebieden.

 Volgens SGP-fractievoorzitter Roelof Slager is nu zaak om de lijnen tussen het ministerie en de gemeente Staphorst kort te houden.

Uitnodiging

Het bezoek werd besloten door Kamerlid Bisschop. Hij sprak waardering voor de minister uit omdat ze de moeite nam om te komen. Volgens Bisschop kon hij de praktijkvoorbeelden die boeren maandag toonden, goed gebruiken in debat met de minister. “En zij weet dan precies waar het over gaat.”

Van der Wal bezocht de Staphorster agrariërs op uitnodiging van Kamerlid Bisschop. Die was op zijn beurt aanwezig op de door de lokale SGP georganiseerde boerendag ‘De boer op’. Die dag, georganiseerd in samenwerking met agrariërs en andere ondernemers, lieten boeren hun werk en bedrijf zien aan het grote publiek. Gemeenteraadslid Troost overhandigde namens de SGP eenzelfde brandbrief aan Kamerlid Bisschop, om de zorgen van Staphorster agrariërs over te brengen naar Den Haag.