30 juni 2022

Statement gemeenteraad om boeren te steunen

De huidige stikstofdoelstellingen hebben grote nadelige gevolgen voor onze agrariërs. Op initiatief van de SGP roept de voltallige gemeenteraad het college op om richting Provincie Overijssel aan te geven dat het bestaande beleid niet mag worden doorkruist door deze ongekende maatregelen.