23 april 2022

Staphorsterveld: agrarisch houden!

Op 29 mei 2019 zullen slechts weinig mensen in Nederland beseft hebben wat de rechterlijke uitspraak van die dag voor gevolgen zou hebben. Een kleine twee jaar later komt stikstof wekelijks in het nieuws. We hebben zelfs een minister van Stikstof.

Binnen de hele stikstofdiscussie staat de agrarische sector in een slecht daglicht. Alsof zij de enige veroorzakers van het stikstofprobleem zijn. Ook lijkt het dat je boeren gewoon aan de kant kunt schuiven, zonder dat dit grote gevolgen zal hebben voor de voedselvoorziening.

Voor de SGP Staphorst is duidelijk dat het stikstofprobleem niet op de boeren afgewenteld mag worden. En dat de overwegend agrarische functie van ons buitengebied niet prijsgegeven kan worden.

De gemeenteraad van Staphorst heeft – als enige gemeente in NW-Overijssel – op 8 maart 2022 unaniem een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om de agrarische functie van ons Staphorsterveld te behouden. Als belangrijkste overweging wordt het belang van de agrarische sector voor onze gemeente genoemd. Daarnaast is het zo dat landbouw en natuurbeheer nu hand in hand gaan en er geen reden is om dat van elkaar los te weken.

De hierboven genoemde motie vertolkt het geluid dat we op alle niveaus moeten laten horen. En we zijn blij dat deze motie de steun van de gehele raad heeft gekregen.

De volledige motie is te lezen op: https://staphorst.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/c30e88c9-9546-410b-9cd1-c29f5ea4d9a5?documentId=c2229681-cc96-4c7a-9b4e-1aec9ac899a4&agendaItemId=2d44655f-b82f-464d-aabd-e8e4992292a8