25 februari 2022

SGP-truckers vragen aandacht voor gevaarlijke situatie stovonde

Inwoners van de gemeente Staphorst kunnen op initiatief van de Staphorster SGP zaterdag 5 maart de onveilige situatie op de stovonde in Staphorst zelf ervaren door mee te rijden met vrachtwagens.

De actie is een initiatief van de lokale SGP. Inwoners kunnen door mee te rijden met vrachtwagens, zelf ervaren hoe de situatie voor truckers en andere weggebruikers is. "De stovonde is al jaren een pijnpunt voor het verkeer in Staphorst", legt SGP-kandidaat Hendrik Troost uit. "Met name tijdens de spits zorgt de huidige verkeerssituatie niet alleen voor drukte, maar ook voor gevaarlijke situaties."

Geïnteresseerden kunnen zaterdag tussen 14 en 17 uur de parkeerplaats bij Hotel & Restaurant Waanders bezoeken. Vanaf daar kunnen zij meerijden met verschillende vrachtwagens en de situatie vanuit een ander perspectief bekijken.

Volgens Troost is een mogelijke oplossing het verplaatsen van verkeer. “Een groot deel van de drukte komt door vrachtwagens en woon-werkverkeer. Het is daarom bittere noodzaak om nieuwe op- en afritten van de A28 te maken. Daar wil de SGP zich hard voor maken.” 

Volgens Troost zorgen nieuwe op- en afritten niet alleen voor een afname van de drukte, maar ook een betere bereikbaarheid voor de uitbreidende bedrijventerreinen. “Onze bedrijventerreinen groeien en daar mogen we dankbaar voor zijn. Om die groei verder mogelijk te maken, moet de bereikbaarheid echter wel beter.”

Een andere reden voor nieuwe op- en afritten is huisvesting in de gemeente Staphorst. “De provincie zou in de toekomst ontwikkeling van nieuwe woonwijken kunnen tegenhouden wanneer we de druk op het wegennet niet onder controle hebben”, aldus Troost. “Ook voor de leefbaarheid van onze gemeente is het dus belangrijk om nieuwe op- en afritten te hebben.”