15 juni 2022

Vragen over een flyer van een vastgoedpartij

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni heeft Henk Kin namens de SGP-fractie vragen aan het college gesteld over een flyer van een vastgoedpartij, die de fractie onder ogen kwam. 

Henk Kin : ‘Dank u voorzitter. De SGP-fractie heeft signalen ontvangen dat er een vastgoedpartij probeert om aan de streek agrarische gronden te kopen en dat als een vastgoedbelegging aan te bieden. Het wordt dan aangeboden als mogelijke woningbouwlocaties, omdat het na bestemmingswijziging veel meer waard zou worden. Gezien ons beleid aan de streek, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze gronden als wonen bestemd kunnen worden. Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling?  Wat kunnen we doen om te voorkomen dat kopers en of beleggers hier de dupe van worden?’ 

Namens het college reageerde wethouder Mulder. ‘Het college heeft van meerdere kanten dit signaal ook binnengekregen. De brochure die rondgaat belooft woningbouw als optie en dat is gezien de locatie niet mogelijk, omdat het geen saneringslocatie is. Er liggen wel dergelijke locaties in de omgeving, maar daar is hier geen sprake van. Potentiële beleggers en of kopers moeten dus opletten wat ze kopen. Onderzoek eerst goed of woningbouw op een locatie wel mogelijk is.’