HomeVerkiezingen GR2018

Verkiezingen GR2018

Klik op onderstaande afbeelding voor het verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma SGP 2018

De top 10 van de kandidatenlijst:

Roelof Slager
Roelof Slager Raadslid 06-10522050 r.slager@staphorst.nl

Portefeuilles
Onderwijs
Financiën
Belastingen - Gegevensbeheer
Sociaal Domein - Wmo
Sociaal Domein - Jeugdzorg
Sociaal Domein - (Arbeids)participatie

Henk Kin
Henk Kin Raadslid 06-10267358 h.kin@staphorst.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening
Wonen, sociale leefomgeving
Rijksmonumenten
Dorpsraad Staphorst Noord
Toezicht
Gemeentelijke gebouwen

Jan Slager
Jan Slager Raadslid 0522-465171 jan.slager@staphorst.nl

Portefeuilles
Milieu
Gezondheid
Duurzaamheid
Bibliotheek
Dorpsraad Rouveen
Sport
Recreatie en toerisme

Jan Kuijers
Jan Kuijers Beroep:
Directeur basisonderwijs – Koning Willem-Alexanderschool

Nevenfuncties:
lid Raad van Toezicht – Reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba, Lid Raad van Toezicht – Hoornbeeckcollege / Van Lodensteincollege, Amersfoort, Lid stuurgroep PABO - Samen Opleiden – Hogeschool Driestar-educatief, Gouda, Secretaris Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst

j.kuijers@sgp-staphorst.nl
Bert Jan Pleijsier
Bert Jan Pleijsier Beroep:
Teammanager Sales en Service bij VWC Groep

b.pleijsier@sgp-staphorst.nl
Jan Koster
Jan Koster Beroep:
Ondernemer

Nevenfunctie:
Bestuurslid stichting Balkanzending

j.koster@sgp-staphorst.nl