HomeFractie

Fractie

Erik Hattem
Erik Hattem Raadslid (fractievoorzitter) 06-22960625 e.hattem@staphorst.nl

Portefeuilles
Algemeen bestuur
Wettelijke taken - integriteit en rechtsbescherming
Intergemeentelijke en regionale samenwerking
Openbare orde en veiligheid
Personeel en organisatie
Cultuur
Evenementen

Hendrik Troost
Hendrik Troost Raadslid 06-54753262 h.troost@staphorst.nl

Portefeuilles
Burgerparticipatie
Landbouw, landschap en waterschap
Verkeer en vervoer (beleid)
Dorpsraad IJhorst
Economie
Verkeer en vervoer (uitvoering)
Openbare werken

Roelof Slager
Roelof Slager Raadslid 06-10522050 r.slager@staphorst.nl

Portefeuilles
Onderwijs
Financiƫn
Belastingen - Gegevensbeheer
Sociaal Domein - Wmo
Sociaal Domein - Jeugdzorg
Sociaal Domein - (Arbeids)participatie

Henk Kin
Henk Kin Raadslid 06-10267358 h.kin@staphorst.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening
Wonen, sociale leefomgeving
Rijksmonumenten
Dorpsraad Staphorst Noord
Toezicht
Gemeentelijke gebouwen

Jan Slager
Jan Slager Raadslid 0522-465171 jan.slager@staphorst.nl

Portefeuilles
Milieu
Gezondheid
Duurzaamheid
Bibliotheek
Dorpsraad Rouveen
Sport
Recreatie en toerisme