27 maart 2021

Vierkant achter de boeren!

 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug en de officiële uitslag is bekend. Zo’n uitslag geeft toch altijd wel wat verrassingen. Als SGP-fractie zijn we blij en dankbaar voor het behoud van de 3 SGP-zetels. Verder valt op dat de BBB (BoerBurgerBeweging) meer dan 104.000 stemmen heeft gekregen en daarmee een zetel in het parlement krijgt. Aan de andere kant zijn er partijen die de landbouw het liefst willen halveren. Met als argument dat de stikstofuitstoot veel te hoog is.

Als SGP-fractie zien wij vooral hardwerkende boeren, die zorgen voor kwalitatief goed voedsel. Als Nederland mogen we trots zijn op onze boeren. Trots op de manier waarop ze omgaan met hun land, hun dieren hun omgeving. Daarbij kunnen we denken aan:
- Minder krachtvoer en andere bijproducten door koeien vers gras te voeren
- Bedrijfsvoering zo aanpassen dat weidevogels de kans krijgen hun jongen groot te brengen
- Scheiden van mest en urine om stikstofuitstoot tegen te gaan
- Veewagens voorzien van regelbaar binnenklimaat, om dieren op een verantwoorde manier te transporteren
- Voorkomen van ziektes, zodat zo weinig mogelijk antibiotica worden gebruikt
- Ruimte geven aan kruiden en bloemen, om zo biodiversiteit te stimuleren
- Veel aandacht voor dierenwelzijn in bijv. de varkenshouderij
- Installatie van systemen om fijnstof (met endotoxinen) te verwijderen uit de lucht

Naast al deze maatregelen is er ook veel aandacht voor het duurzamer opwekken van de benodigde energie. In 2019 kwam vanuit de Staphorster boeren de vraag om plaatsing van kleine windmolens op boerenerven toe te staan. Dat resulteerde in een raadsvoorstel om het bestemmingsplan hiervoor aan te passen. De SGP-fractie juichte dit voorstel toe en was blij dat het voorstel is aangenomen. Afgelopen week was er een heugelijk moment: wethouder Mulder nam de eerste kleine windmolen in gebruik door de molen te starten. Een combinatie van zonnepanelen op het dak van de stal met een kleine windmolen kan een groot deel van de benodigde energie voor een agrarisch bedrijf leveren. Een ontwikkeling die duidelijk maakt dat onze agrariërs echte ondernemers zijn, die er alles aan doen om op een toekomstgerichte manier voor ons voedsel te zorgen. Alle reden dus om onze agrariërs de ruimte te bieden en niet in een verdachtenhoekje te plaatsen.

Vierkant achter de boeren!