8 februari 2018

Verkiezingsprogramma GR2018

 
Oog voor harmonie.
 

Beste kiezers,

De SGP wenst zich te funderen op het Woord van God. Een inrichting van onze samenleving naar deze beginselen leidt onder Gods zegen tot welzijn en welvaart van onze inwoners.

 

Het SGP motto voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is: “Oog voor harmonie” en als ondertitel: “betrokken burgers, sterke gemeente”.

Het staat voor vrede, gerechtigheid en bouwen aan eenheid en verbinding in de samenleving. Dat heeft Staphorst nodig.

Een belangrijke kerntaak van de gemeente is zorg voor de mensen die het nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, werk, onderwijs en wonen.

 

Staphorst is ook ondernemend. Staphorsters zijn goed in staat om gezamenlijk plannen te maken en uit te voeren. De SGP ziet dit als een belangrijk kader in de nieuwe bestuursperiode. De groei van Staphorst is een feit. Er is grote behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en woningen voor onze eigen bevolking, ook de bereikbaarheid staat onder druk. De afgelopen periode zijn plannen gemaakt, nu is het de hoogste tijd voor de uitvoering. Daarvoor heeft Staphorst een daadkrachtig bestuur nodig.

 

In ons programma ziet u concrete zaken die wij ter hand willen nemen, bekijk het verkiezingsprogramma hier.

Onze enthousiaste en deskundige kandidaten zetten zich graag in voor onze mooie gemeente.

Bij de verkiezingen bent u als betrokken burger aan zet, u kiest de nieuwe gemeenteraad.

En deze gemeenteraad kiest vervolgens een nieuw college. Wij roepen iedereen op SGP te stemmen. De SGP behaalde in 2014 ruimschoots vijf zetels. Eerder, en ook bij de landelijke verkiezingen, bleek dat zes zetels haalbaar zijn. Dat biedt een sterkere basis voor de komende raadsperiode. Ook voor de onderhandelingen rond de vorming van een nieuw college voor het dagelijks bestuur van Staphorst.

Kies als betrokken burger voor een sterke gemeente, stem SGP!

 

Lucas Mulder

Lijsttrekker

 

Klik op onderstaande afbeelding voor het verkiezingsprogramma