30 december 2020

Vanzelfsprekend?

Vanzelfsprekend?

Het jaar 2020 is voorbij. Een jaar waarin veel zaken die we vanzelfsprekend vonden, dat niet bleken te zijn. Na zo’n anderhalve eeuw riolering en vaccinatie en een eeuw antibiotica, dachten we dat infectieziekten uitgebannen waren. Tot een nieuw virus zich verspreidde over de hele wereld, waardoor velen rouwen om een geliefde, die een infectie met het virus niet overleefde.

Ook andere vanzelfsprekendheden verdwenen door de pandemie als sneeuw voor de zon.  De vanzelfsprekendheid dat onze kinderen dag in dag uit naar school kunnen. De vanzelfsprekendheid dat we zondag aan zondag met de hele gemeente naar de kerk kunnen. De vanzelfsprekendheid dat we regelmatig bij onze oude (groot)vader en/of (groot)moeder op bezoek kunnen. De vanzelfsprekendheid dat we op onze huwelijksdag omringd zijn door een groot aantal bruiloftsgasten. De vanzelfsprekendheid dat we bij een overlijden de familie kunnen condoleren. De vanzelfsprekendheid dat we ver van huis vakantie kunnen houden. De vanzelfsprekendheid dat je als ondernemer de salarissen van je werknemers kunt betalen. En zo zouden we door kunnen gaan.

Beseften we niet veel te weinig dat we in alles afhankelijk zijn van God? En denken we ook niet veel te veel dat we zelf de problemen wel op kunnen lossen? Dat het jaar 2020 voor ons persoonlijk een les was dat al die zaken, die wij vanzelfsprekend vinden, zegeningen van God zijn.

Harmonie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn we als SGP ingegaan met als motto ‘Oog voor harmonie’. Harmonie heeft alles te maken met verschillende delen, die samen één geheel vormen. Zo kan een muziekstuk harmonieus zijn. Maar ook een architect probeert de verschillende onderdelen van een gebouw samen te smeden tot een harmonieus geheel. Het allerbelangrijkste is de harmonie tussen mensen onderling. De mens is geschapen als een sociaal wezen en daarom heeft een mens behoefte aan contact. De jongere, die z’n leeftijdsgenoten op school wil ontmoeten. De volwassene die problemen wil bespreken met een collega op het werk. De oudere, die er naar uitziet dat één van de (klein)kinderen langskomt voor een praatje. Allemaal mensen, die behoefte hebben aan verbinding met anderen. Enerzijds mooi om te zien welke initiatieven er vanuit de samenleving worden ondernomen. Anderzijds zorgelijk om te zien dat zoveel mensen zich eenzaam voelen. De jeugd-GGZ kreeg afgelopen jaar veel meer aanvragen binnen dan normaal. Laat deze crisis voor een ieder van ons een aansporing zijn om naar elkaar om te zien en tijd en energie te steken in de zaken die er echt toe doen.

Wens

Als fractie en wethouder willen we u allen een gezegend en harmonieus 2021 toewensen. Deze aarde is vol onzekerheden en daarom weten wij niet wat dit jaar zal brengen. Onze zekerheid moeten we zoeken bij God, zoals Hij Zich bekend maakt in Zijn onveranderlijke Woord.

We wensen u toe een leven vanuit de genade en verlossing van de Heere Jezus. We hopen dat in onze Staphorster samenleving iets zichtbaar mag zijn van de liefde tot de naaste. In het besef dat de volmaakte harmonie op deze aarde niet meer aangetroffen zal worden, maar dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, waarop virussen geen kwaad meer kunnen aanrichten, waar geen dood, rouw en eenzaamheid meer zullen zijn. Waar volmaakte harmonie zal zijn.

Fractie en wethouder SGP:
Erik Hattem
Henk Kin
Lucas Mulder
Jan Slager
Roelof Slager
Hendrik Troost

Vanzelfsprekend?