11 januari 2020

Toespraak SGP tijdens afscheid burgemeester Segers

 

Geachte burgemeester Segers,

We hebben vanavond wat gemist ….. een spreuk.
Iedere Raadsvergadering zet u ons normaliter aan het nadenken over een spreuk.
Soms een ‘luchtige spreuk’ maar meestal met een diepere betekenis.

Een spreuk voor vanavond zou kunnen zijn:
‘Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering’.

U neemt samen met uw vrouw afscheid van onze gemeente, dat is de geboorte van een herinnering maar ook een deur naar de toekomst.
Benoemd als eerste kroonbenoemde burgemeester van Molenlanden betekent terugtreden als burgemeester van Staphorst.

Namens de SGP-fractie bedankt voor uw rol als burgemeester, als burgervader.
Ook mevrouw Segers (Anneke) bedankt voor uw inzet. Zichtbaar en niet zichtbaar mocht u uw man tot steun zijn in de situaties die jullie politiek, maar ook wat jullie in jullie privéleven de laatste 4,5 jaar hebben moeten meemaken.

Burgmeester, naast CU waren ook de letters S, G en P bij u van toepassing.
Samenleving: altijd aanwezig onder de mensen, ‘uw inwoners’, al dan niet in het bijzijn van uw vrouw, in blijde en droeve omstandigheden;
Gemeenteraad: oog voor de ‘lerende raad’, u gaf tips en ondersteunde waar nodig in het belang van het bestuur van en voor de hele gemeenschap;
Participatie: belangrijk voor u dat iedereen, jong en oud, met en zonder beperking, in onze samenleving een plaats heeft, mee kan doen, sluit niemand uit, aandacht voor eenzaamheid;

De koptekst van uw interview van vorige week in de Meppeler Courant: ‘Staphorst heeft mij veel gegeven’. Wat de SGP-fractie: ‘U hebt Staphorst ook veel gegeven’. Dank daarvoor.

Tijdens de Kerstdagen lag er een kerstkaart in de brievenbus met een Bijbeltekst die we u als SGP-fractie ook graag willen meegeven voor uw verdere ambtelijke loopbaan maar ook voor u persoonlijk.
Jakobus 1 vers 5: ‘Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden’.

We wensen u samen met uw vrouw die wijsheid en Gods zegen op jullie levenspad.
Het ga u met uw vrouw en (klein)kinderen goed.