20 mei 2022

Toespraak Lucas Mulder na beëdiging op 19 mei 2022

Voortvarend verder

Geachte voorzitter, leden van de raad, familie, vrienden en belangstellenden, mooi dat u aanwezig bent. Speciaal welkom richting Janny, onze kinderen en mijn vader en moeder. Door de gemeenteraad gekozen en opnieuw beëdigd als wethouder: een bijzonder moment. Ook een mijlpaal om dankbaar voor te zijn. Na acht jaar raadslid en vier jaar wethouder heb ik enige ervaring opgedaan in het openbaar bestuur.

Besturen

Wat mij opvalt is dat er veel verandert. In steeds hoger tempo. De stapeling van opgaven, vooral vanuit het Rijk. Crisis als corona en de oorlog in Oekraïne hebben grote gevolgen. Veel wordt van gemeenten gevraagd en verwacht. Het levert voortdurend een uitdaging op. Maatschappelijk en economisch werken blokkades zoals stikstof verlammend. Energie, voedsel en woningen worden steeds schaarser. De overheid moet een schild zijn voor de zwakken, dat staat onder druk.

We zijn beter af met Bijbelse en sociale waarden. Bijvoorbeeld rentmeesterschap en het gezin centraal in plaats van het individu. Mooi dat ons akkoord hier invulling aan geeft. 

Samenwerking

We staan als Staphorst de afgelopen jaren bestuurlijk goed op de kaart, ook in de regio en bij de provincie. En dat is een goede zaak. Er is veel bereikt, denk aan bedrijvigheid, woningbouw en financiële gezondheid. Mooi dat we nu verder bouwen op deze basis.

Morgen gaan we als nieuw college van start. Mevrouw Brinkman, van harte welkom. Het is goed om op deze rijdende trein te stappen. We werken in een open sfeer prima samen. In het college, met het managementteam en de medewerkers.  Allen dank daarvoor, het is van grote waarde.

Persoonlijke noot

Mijn drijfveer is de liefde voor Staphorst, voor onze gemeenschap. Blij met het geschonken vertrouwen van de raad. Ook dankbaar voor het ambt wat ik gekregen heb. Niet alleen van de raad, God heeft mij op deze plaats gezet. Hij geeft mij moed en energie, en zo kunnen we voortvarend verder.

Er is geen wijsheid en er is geen verstand en er is geen raad tegen de Heere.

(Spreuken 21:30)

Maar de altoos wijze raad des Heeren, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht.

(Psalm 33:6 berijmd)

Dank voor uw aandacht.

Toespraak Lucas Mulder na beëdiging op 19 mei 2022