19 november 2019

SGP vraagt feiten, onderzoek en waardig gedrag

 

De bijdrage van de SGP tijdens de raadsvergadering op 19 november uitgeproken door fractievoorzitter Erik Hattem.

Eén van de wethouders van ons college, ja zelfs het hele college, inclusief de burgemeester en de organisatie – waar wij ons vertrouwen in hebben uitgesproken – wordt in diskrediet gebracht.

De heer Krale is in juni opgestapt en uit nu zeer forse beschuldigingen zonder onderbouwing. Daarbij kiest de heer Krale als vorm het afscheidsinterview, en dus de openbaarheid en maakt het de collegeleden uiterst moeilijk om daarop te reageren.

En dat terwijl we weten dat er in het college onder leiding van de burgemeester alles is gedaan om zaken met elkaar uit te spreken en zorg te dragen dat het college als een team zou optreden. Dat is helaas niet gelukt. We kennen het verloop. Het CDA is uit de coalitie gestapt en daarop heeft wethouder Krale ontslag genomen als wethouder (overigens is dat anders dan dat de heer Krale in de krant beweerd).

Het voelt uiterst verkeerd dat juist dit college – met het wegvallen van een wethouder – de taken heeft verdeeld en hun uiterste best doet om te zorgen voor het uitvoerend bestuur van de gemeente Staphorst terwijl dat schijnbaar beloond wordt met ‘stank voor dank.’ Daar willen we niet aan meedoen. Waardering is er. En aan de andere kant als er dingen misgaan, of fout zijn, willen we ook dat hier openheid over komt.

We vragen het college om hier passend op te reageren. Wellicht dat nader onderzoek nodig is en we willen van de vervolgstappen door het college op de hoogte worden gehouden. In ieder geval roepen we een ieder, raadslid, collegelid, inwoners of pers op, om zich waardig op te stellen, niet zonder redenen te beschuldigen, te roddelen of met modder te gooien. Laten we ons richten op de feiten.