31 oktober 2020

SGP Staphorst pleit voor ‘pas op de plaats’!

 

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de SGP gepleit voor een ‘pas op de plaats’. Raadslid H. Troost gebruikte vragenderwijs de term ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. De Meppeler Courant maakte er meteen een krantenkop van.  U zult begrijpen dat de SGP niet burgerlijk ongehoorzaam wil en mag zijn. Maar, hoe zit het dan wel?

We leven momenteel in onzekere tijden. Het coronavirus grijpt volop om zich heen, ook in onze gemeente Staphorst. Wat dat voor gevolgen heeft, kunnen we echt niet overzien. Veel mensen zijn ziek of zitten thuis in quarantaine. Ook overlijden er mensen aan. De sociale contacten vallen weg, de eenzaamheid slaat toe. Bedrijven gaan op slot, werkgelegenheid staat onder druk.  Dat zal ongetwijfeld grote financiële gevolgen hebben. Landelijk, maar ook lokaal. En dat terwijl we ons momenteel al in allerlei bochten moeten wringen om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.

In de begroting staan bedragen gereserveerd voor investeringen in duurzaamheid. Doelen die ons vanuit Den Haag zijn opgelegd, zonder daarbij voldoende gelden ter beschikking te stellen. Doelen ook met latere data, waar de gemeente nu echter al mee wil/moet starten. Denk daarbij aan het realiseren van energielabel C voor overheidsgebouwen in 2023 en energielabel A in 2030. Maar ook de enorme investeringen in de RES (Regionale Energie Strategie). De RES kent als einddatum 2050. Het gaat hierbij om grote bedragen.  Veel geld gaat naar uitbreiding van de personeelsformatie, om uitvoering te kunnen geven aan de plannen. Geld wat we momenteel gewoon niet kunnen missen. Daarom zullen we prioriteiten moeten stellen.

Daarom is ook de vraag gesteld: ‘Zijn we burgerlijk ongehoorzaam wanneer we door de overheid opgelegde maatregelen in verband met de coronacrisis een jaartje uitstellen?’ Het jaar 2020 is immers duidelijk een afwijkend jaar, waarin niet altijd uitgevoerd kon worden wat gepland was. We stellen daarbij voor om alle zaken die nodig zijn voor het welzijn van onze burgers (zeker nu met de coronacrisis) door te laten gaan. Duurzaamheidsdoelen zijn voor de langere termijn en kunnen gerust met (minimaal) één jaar opgeschoven worden.  Wel met de afspraak dat, wanneer er weer financiële ruimte is of wanneer de overheid vanuit Den Haag met aanvullende middelen komt, er zeker aan deze doelen verder gewerkt gaat worden.

Het welzijn van onze burgers gaat ons boven het halen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor de lange termijn!  Het nodige moet, het nuttige proberen we maar meer lukt momenteel echt niet.

Fractie van de SGPSGP Staphorst pleit voor ‘pas op de plaats’!