25 november 2017

SGP Staphorst kiest kandidaten

Vrijdagavond, 24 november, heeft de SGP te Staphorst in een goedbezochte ledenvergadering de nieuwe kandidatenlijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur stelde een conceptlijst voor, deze werd door de leden eensgezind overgenomen.

Zoals ze eerder hebben aangegeven verlaten twee bekende SGP-ers, Lubbert Talen en Sytse de Jong, de plaatselijke politiek. Daardoor zijn er nieuwe mensen nodig die aan het besturen van Staphorst hun bijdrage willen leveren.

Lucas Mulder is gekozen tot lijsttrekker van de SGP in Staphorst, een bekend gezicht met veel politieke ervaring.

Ook de ervaren fractieleden Erik Hattem, Hendrik Troost en Roelof Slager blijven zich inzetten voor onze gemeenschap.

De plaatselijke SGP heeft de heren Herman Slappendel, Henk Kin en Jan Slager benoemd op verkiesbare posities. Een mooie aanvulling op de huidige fractie. Herman Slappendel uit Rouveen is lid van de Oud Gereformeerde Gemeente en is enkele jaren voorzitter geweest van de WMO-raad. Hij heeft ervaring opgedaan in het sociale domein, een belangrijke gemeentelijke taak als het gaat om zorg voor onze inwoners.

Henk Kin heeft zich al een periode als steunfractielid ingezet, vooral op het financiële terrein en rond de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Jan Slager heeft bestuurlijke ervaring en werkt in het voortgezet onderwijs.

Het begin van de kandidatenlijst van SGP Staphorst ziet er als volgt uit:
1. Lucas Mulder
2. Erik Hattem
3. Hendrik Troost
4. Roelof Slager
5. Herman Slappendel
6. Henk Kin
7. Jan Slager
8. Jan Kuijers
9. Bert Jan Pleijsier
10. Jan Koster