22 oktober 2020

SGP over Ambitieplan Recreatie en Toerisme

 

Ambitieplan Recreatie en Toerisme

Tijdens de raadsvergaderingen van 29 september en 20 oktober is er gesproken over het ambitieplan Recreatie en Toerisme en de gebiedsontwikkeling van vier natuurgebieden in onze gemeente. Een plan waar beste veel mooie kanten aan zitten. Als immers de natuurgebieden in onze gemeente goed zijn ingericht, geeft dat voor onze inwoners prachtige mogelijkheden om te recreëren, wat letterlijk ‘herscheppen’ betekent. Ook het opknappen van het belevingspad in het Staatsbos kan op onze instemming rekenen. Het zou mooi zijn als dit pad echt weer een belevingspad wordt. 

Op de voorkant van het ambitieplan prijkt als motto: ‘Staphorst, een cultuurhistorisch dorp waar je neer strijkt!’. Het ambitieplan ziet graag toeristen naar Staphorst komen. En dan niet voor één dagje, maar voor een langere periode. Dat heeft positieve effecten voor onze economie. Daar willen we onze ogen zeker niet voor sluiten. Alleen is het voor onze fractie wel de vraag hoe binnen zo’n plan de zondagsrust in ons dorp wordt bewaard. Raadslid R. Slager tijdens de vergadering van 29 september: ‘Het is een voorrecht dat in onze gemeente de zondag nog als rustdag herkenbaar is. In hoeverre is in dit plan aandacht voor de zondagsrust. Voor ons is zondagsrust iets wat gemeentebreed aandacht nodig heeft’. Dhr. Slager wees ook op de zegen die de zondag als rustdag mag opleveren. ‘Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ‘Probeer het eens op die manier. Dat geeft rust, adem, hoop’’. 

Verder zijn wij als fractie ons goed bewust dat toerisme niet alleen positieve kanten heeft. Toerisme kan geld opleveren, maar ook ergernis onder bewoners. De naam Giethoorn is in dit opzicht veelzeggend. Daarom vindt onze fractie het belangrijk dat er in de planvorming gezocht wordt naar breed draagvlak, door ondernemers én inwoners uit diverse geledingen te betrekken. 

Daar komt bij dat het er veel geld gemoeid is met dit plan. De gemeente draag in totaal €192.500 bij. Wij vinden dit veel geld in een tijd waarin allerlei bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, er geen geld is voor de aanleg van nieuwe fietspaden en de coronacrisis een serieuze bedreiging is voor onze economie. Raadslid R. Slager verwoordde dit gevoel in de vergadering:  ‘Mij bekruipt het gevoel: we zitten aan de voorkant van het proces, maar aan de achterkant van het geld’.

Als fractie hadden we graag gezien dat we dit plan konden bijschaven, door:

1. De positie van de zondag te borgen. 

2. Vast te leggen dat er gezocht wordt naar breed draagvlak onder ondernemers én inwoners.

3. Qua financiën niet verder te gaan dan de €125.000 die in de begroting voor 2020 was opgenomen. 

Daarom heeft de fractie tijdens de vergadering van 20 oktober een amendement ingediend op deze punten. Dit amendement heeft het niet gehaald, waarna het ongewijzigde voorstel in stemming is gebracht. Raadslid J. Slager heeft middels een stemverklaring aangegeven waarom onze fractie tegen dit plan stemt: ‘Omdat ons amendement niet is aangenomen, wordt nu het ongewijzigde voorstel in stemming gebracht. We zien in het voorstel diverse onderdelen, die we graag in praktijk gebracht zien, zoals bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling van de Olde Maten en het opknappen van het belevingspad in de Staatsbossen. De belangrijkste reden voor onze fractie om toch tegen dit voorstel te stemmen is dat onzes inziens het bewaren van de zondagsrust in onze gemeente en het zorgen voor voldoende draagvlak niet goed genoeg zijn vastgelegd in de plannen.’

SGP over Ambitieplan Recreatie en Toerisme