22 mei 2018

Planten en formeren

 

Planten en formeren
In de raadsvergadering d.d. 22 mei jl. heeft informateur Arie van de Pol zijn verslag en advies aangeboden aan de raad.
 
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, uitgesproken namens de SGP fractie.
 
 
Diepgang en verbinding
 
We spraken tijdens het duidingsdebat over de boomplantdag.  Een mooi beeld wat goed past bij deze verkenningsfase.
 
Voordat de hernieuwde samenwerking vorm kreeg was er spitwerk nodig. Diepgang in de gesprekken; willen me met elkaar verder en hoe willen we verder.
 
We kwamen een paar stenen tegen bij dit spitwerk, en die kun je alleen verwijderen door dieper te graven.
 
Eén zo’n steen was onze houding  richting het CDA, we waren teleurgesteld door stellingnames in de campagnetijd rond de zondag  en de christelijke zorginstellingen. Na de verkiezingen spraken we uit dat “de kiezer het CDA heeft afgestraft”.
 
Dat kwam het lentegevoel, de start van deze hernieuwde samenwerking, niet ten goede. Dat hadden we achterwege moeten laten. Gelukkig hebben we dit onderling goed uitgesproken.
 
Als ChristenUnie, CDA en SGP hebben we onze intenties nu vorm gegeven. Daar zijn we heel enthousiast over.
 
Een mooie missie
 
Wij geven de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen.
 
Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen.
 
We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat.
 
Een kernbegrip in deze intentieverklaring en de nieuwe periode is harmonie en verbinding. Als bestuur onderling en als gemeente met de samenleving.
 
Onze conclusies uit het duidingsdebat komen hierin ook goed naar voren:
·        Nu willen we bouwen aan harmonie,  verbinding en een sterk bestuur. Een goede samenwerking onderling als raad, college, ambtelijke organisatie en met de samenleving is essentieel. Daar willen we aan bouwen.
·        De inspanningen op het sociale terrein worden gewaardeerd, de gemeente houdt de belangen van kwetsbaren in de samenleving in het oog.
·        Een verbindend college is van groot belang, de raad komt verder op afstand door de Omgevingswet, regionalisering en toename van de directe invloed vanuit de samenleving. Dat vergt wijsheid en samenwerking.
 
Hand aan de ploeg
 
We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende weken gezamenlijk een nieuw en breed gedragen akkoord kunnen opstellen voor de komende periode 2018-2022.
 
Mooi dat we hier als SGP mede vorm aan mogen geven.
 
We wensen ieder daarbij wijsheid toe, vooral ook Gods zegen, Zijn leiding en steun tot welzijn van onze Staphorster samenleving.