29 juni 2021

Passende ontwikkeling op Berkenlaan 1 (dienstencentrum

 

Op 22 juni 2021 is de locatie Berkenlaan 1 (dienstencentrum) besproken in de gemeenteraad. Deze vergadering was het moment voor de raad om duidelijk te maken wat de raad wil. Als SGP hebben we daar werk van gemaakt. We vinden het belangrijk dat de leef- en woonomgeving kwalitatief beter wordt. Deze plek moet niet ontwikkeld worden gebaseerd op basis van volume, maar passend zijn binnen deze rustige omgeving: (sociale) ontmoeting, voldoende groen, beweging voor jong en oud. Hierbij past geen wooncomplex met drie lagen. Met als gevolg hoge verkeersontwikkeling en parkeerdruk op de omgeving. We vinden het belangrijk dat de wijk Noord een leefbare wijk blijft. Die waarde is niet in geld uit te drukken. Voor de SGP is dat de reden dat we een motie opgesteld hebben om het gebouw te beperken tot maximaal twee woonlagen. Als we dat als raad nu niet vastleggen is onze verwachting dat er toch drie woonlagen komen. Gezien alle wensen en de beperkte ruimte is het niet realistisch om drie woonlagen te realiseren. Deze motie is helaas niet aangenomen. Daarnaast hebben we ook een motie ingediend om vooraf duidelijk te hebben wat de kosten zijn van de erfpacht. We willen voorkomen dat er na afloop onvoorziene hoge kosten gemaakt moeten worden door de gemeente. Deze motie is aangenomen.

Henk Kin
Woordvoerder Ruimtelijke Ordening
h.kin@staphorst.nl