18 april 2017

Participatiewet inzake nieuwkomers en studie

Raadsvergadering 18 april 2017

Opiniërend:

10. Participatiewet – nieuwkomers en studie

Voorzitter, allereerst willen de vele vrijwilligers die verbonden zijn met het Vluchtelingenwerk in Staphorst vanaf deze kant bedanken voor het vele werk wat ze hierin en voor wie mogen verrichten.

Studie HBO/Universitair statushouders.

We zien aan de ene kant de gemeente die zegt:

  • iedere inwoner gelijk, ontvang je een uitkering dan hoort hier een tegenprestatie bij in de vorm van (deeltijd)werk.

Aan de andere kant het vluchtelingenwerk die hetzelfde zegt maar met een toevoeging:

  • een statushouder > 30 jaar met een HBO/Universitaire opleiding moet de ruimte en meer tijd krijgen om bijscholing te kunnen doen om zijn oude beroep uit te kunnen oefenen zonder tegenprestatie en met behoud van uitkering.

Bij de bespreking over dit ‘studie onderwerp’ voor HBO en/of universitair opgeleide statushouders kunnen er voor- en tegenargumenten zijn.

Voor:

  • Laat iemand zijn ‘oude’ beroep weer opnemen zodat er gebruik gemaakt kan worden van iemands capaciteiten.
  • Iemand laten functioneren beneneden zijn ‘kunnen’ is vaak geen duurzame oplossing. Uit onderzoek is gebleken dan vooral het ‘work first’ principe averechts kan werken bij hoogopgeleide mensen.

Tegen:

  • Arbeidsparticipatie is de beste inburgering. De Nederlandse taal wordt hier het snelst geleerd.
  • Waarom een HBO-er van b.v. niveau 7 naar 10 en een vluchteling met een hele lage of geen opleiding niet van 1 naar 5?
  • Naast 2 dagen werken (bij Staphorst werkt) en 1,5 dag inburgering per week blijft er nog voldoende tijd (overdag en ’s avonds) over voor bijscholing.
  • Ongelijkheid voor opleidingsniveau en voor autochtoon en allochtoon is niet wenselijk.

Verder zijn er nog onduidelijkheden:

  • Het pleidooi wat nu door vluchtelingenwerk Staphorst gehouden wordt geldt (maar) voor 2 personen. Kunnen we hier dan geen (tijdelijke) uitzondering van maken of geeft dit precedentwerking naar de toekomst?
  • Hoe lang is de bijscholing cq. de vrijstelling van de arbeidsparticipatie?

Voorzitter, tot zover de bijdrage. Als fractie wachten we de reacties en antwoorden af van de wethouder.

Vervolg DV 9 mei 2017.