8 juni 2020

Oproep aan jongeren

 

Onderstaand een oproep aan jongeren die fractielid Roelof Slager namens de SGP fractie heeft uitgesproken op de Raadsvergadering van 2 juni 2020.

Voorzitter dank u wel, Vanaf deze plek willen we als fractie van de SGP ons richten op de jongeren in Staphorst. Jongelui, jongens en meisjes, wekelijks worden wij als leden van de Gemeenteraad op de hoogte gehouden vanuit het Gemeentelijk Beleids Team, Het GBT, over de impact van de Corona-pandemie voor ons dorp. We vernemen van het GBT dat we in Staphorst ons goed hebben ingesteld op de geldende regels. En jongelui dan denken we aan jullie. Aan de doeners, de denkers en al die anderen. Afgelopen maanden hebben jullie ook plotseling te maken gekregen met onzekerheden. Wat gewoon leek was plotseling niet mogelijk. Wat zal dat voor een aantal, misschien wel voor velen, van jullie moeilijk geweest zijn. Een gevoel om opgesloten te zijn, om geen vrienden te kunnen ontmoeten zoals je dat gewend was en dat in de mooiste tijd van het jaar. De dieren kwamen naar buiten, het zonlicht tegemoet en jij had het gevoel dat de muren op je af kwamen. Onwerkelijk, onzeker en voor jou soms misschien ook onbegrijpelijk.

Jongens en meisjes, dank voor jullie medewerking tot nu toe. En let nu goed op: We krijgen ruimte om weer meer samen op te trekken en weer samen dingen te doen. Maak gebruik van de mogelijkheden en neem daarin je verantwoordelijkheid. Blijf alert. Maar boven alles, besef: God spreekt indringend tot deze wereld. Mozes bad met klem, en dat kunnen jullie lezen in Exodus 33, om het mee optrekken van de Heere. Hou die bede vast! Voor jezelf en voor elkaar. Iemand die ik de afgelopen weken sprak gaf aan dat hij zeker wist dat dit een wake-up-call van Boven is. Verrast heb ik hem aangekeken. Dat hij dit op die manier opmerkte was waardevol. God spreekt! ook tot jullie, ook tot jou!