28 maart 2017

Opiniërende bijdrage inzake Participatiewet en Reestmond

Raadsvergadering 28-03-2017

 Opiniërend:

12. Participatiewet - Reestmond

Voorzitter, de laatste week zijn er opnieuw heel wat bomen opgezet. Wellicht figuurlijk maar ook letterlijk op de Nationale Boomfeestdag. Onze gemeente doet mee vanaf de oprichting in 1957 en dus nu voor de 60e keer. Mooi initiatief.

Reestmond

Over het volgende onderwerp willen we geen boom opzetten maar het was mede de wens van onze fractie om te spreken over Reestmond als uitvoeringsinstrument van de Participatiewet. We zijn geen raad die de kat uit de boom kijkt maar zien graag door de bomen het bos.

Het gaat dus nu niet zozeer over ons Participatiebeleid in zijn geheel maar over het uitvoeringsinstrument waarmee we als gemeente al méér dan 60 jaar (1956) mee verbonden zijn. Is deze Gemeenschappelijke Regeling nog in stand te houden of moeten we deze woorden inkorten en samenvoegen tot Gemeenschapsregeling?

Onze verantwoordelijkheid richting de doelgroep is niet veranderd, zij staan en moeten ook in de toekomst centraal blijven staan maar wellicht is het inkopen van maatwerk net als bij de WMO en het Jeugdwerk meer mensgericht, doeltreffender en efficiënter dan onze huidige GR.

Vragen waar we nu nog geen antwoord op weten maar wel vragen die nader onderzoek waard zijn. Wellicht dat de evaluatie in september van dit jaar hier meer duidelijkheid in kan geven.

Voorzitter, dank voor het gesprek wat we mochten hebben met de ad-interim directeur. Zonder politieke kleur heeft hij ons geschetst hoe hij zijn taak uitvoert vanuit de opdracht uit de ontwikkelagenda ‘Bouwen op een goed fundament’.

De ontwikkelingen hierin zullen we goed blijven volgen.

Soms bekruipt het gevoel dat alles al beklonken is en worden we op onze rol gewezen, ik bedoel doorverwezen naar de A en B leden binnen Reestmond.

Uittreding De Wolden

De stukken m.b.t. het uittreden van De Wolden uit Reestmond nemen we als fractie net als het college ter kennisgeving aan. De portefeuillehouder heeft ons meerdere keren toegezegd om ons als Raad van de benodigde informatie te voorzien.

We vertrouwen erop dat dit zal plaatsvinden zodat de gemeenteraad ook de mogelijkheid heeft om het Algemeen Bestuur op bepaalde momenten te consulteren.

Tijdelijke contracten Reestmond

We zien een positieve ontwikkeling wat betreft de uitbreiding van de dienstverbanden bij externe werkgevers (zie schema).

Volgens de aangeleverde gegevens hebben er nu 20 personen een dienstverband bij een externe werkgever en 4 een proefplaatsing.

  • Zijn deze 20 personen in dienst van de werkgever waar ze geplaatst zijn of nog steeds via Werkplan?

In de onderhandelingen met de verzelfstandiging van Groen en Metaal, waarin we spreken over een overname van 150 en 30 personen, dient in de overeenkomst te worden opgenomen dat ook de 8 personen met tijdelijk dienstverband worden overgenomen in vast dienstverband.

  • Kan de portefeuillehouder ons dit toezeggen dat dit meegenomen wordt in de onderhandelingen?

 

Eind 2015

01/07/16

30/01/17

 

Dienstverband externe wkg.

10

14

20

Inzet bij externe werkgever

Metaal en Groen bij Reestmond

onbekend

onbekend

8

Inzet bij externe werkgever

Proefplaatsing

 

1

onbekend

4

Inzet bij externe werkgever

Overig

 

61

58

26

Intern bij Reestmond

WIA/Wajong, ontslag

onbekend

onbekend

11

Intern bij Reestmond

Overleden

 

0

0

3

 

 

----------------

----------

----------

 

Aantal

72

72

72

 

In de wandelgang is ons bekend geworden dat de gemeente Staphorst inmiddels een eigen accountmanager heeft aangenomen. Als SGP en het CDA hebben hier 1,5 jaar geleden een motie voor ingediend en er is een krediet voor beschikbaar gesteld. We hebben helaas nog niet met haar mogen kennismaken.

We wensen haar vanaf deze kant veel succes en hopen dat zij in het verdere participatieproces ook haar steentje kan bijdragen.