13 juli 2017

Omgevingsvisie “Staphorst voor elkaar”

 

In de raadsvergadering van 11 juli jl. kwam de voorlopige Omgevingsvisie aan de orde. Deze visie geeft richting voor de komende jaren en zal ter inzage komen.

De voorlopige omgevingsvisie is in te zien op: https://staphorst.raadsinformatie.nl/document/5484752/1/concept_ontwerp_omgevingsvisie_Staphorst 


Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.


De landelijke Omgevingswet is uitgesteld, wellicht wordt de wet van kracht in 2020 en niet in 2018. De wet kwaliteitsborging is gestrand in de 1e kamer, ook beoogd onderdeel van de omgevingswet

Is het slim om uit te stellen?
Niet in deze fase, nu onze visie wel ter inzage leggen en de meningen van onze inwoners/bedrijven vernemen.

Mooi dat er onderscheiden gebieden en thema’s zijn benoemd met hun eigen identiteit en ontwikkeling. Dat is de goede aanpak, hiermee verbeteren we de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. De samenleving is veel sterker dan de Binnenweg. Initiatieven van onderaf zijn zeer waardevol.

In dit beleidsstuk hoort een missie en visie te staan van de gemeenteraad, nu staat er een mooi statement van het college [pag. 9]. De fracties zijn het eens, we maken hier onze missie en visie van.

Pag 13:
Verdeeldheid over de weg die ingeslagen moet worden t.b.v. energietransitie en religie? Wat wordt met het laatste bedoeld? De tekst wordt verbeterd.

We spreken hier over een unieke koppeling sociaal en ruimtelijk domein, we lopen als Staphorst daarin zelfs voor op andere gemeenten.
Dit is een heel mooie kern van de Omgevingsvisie.

We hebben verkeersregels in het fysieke domein, gebeurd er een ongeluk dan komen de hulpdiensten in actie. Iedereen wordt geholpen, dat is maatwerk. Kun je zelf weer opstappen of is bezoek ziekenhuis nodig?
Passen we deze aanpak toe op alle beleidsterreinen? Proberen we als overheid ongelukken te voorkomen?
Denk aan werk, denk aan jeugdzorg, ouderenzorg, denk aan huwelijk en gezin.
Recent kregen we een onderzoek toegestuurd waaruit blijkt dat de sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht zijn in onze maatschappij. Daar kunnen we ook echtscheiding en ontslag aan toevoegen.


Wat zou het mooi zijn wanneer we in de uitwerking van deze Omgevingsvisie de verbinding tussen het sociale domein en het fysieke domein versterken en zo elkaar helpen als overheid en samenleving. Staphorst voor elkaar!

De kleuren in ons nieuwe logo staan voor deze kernwaarden zoals duurzaamheid en arbeidsethos.
Goudgeel staat voor licht. Mooi dat hier de verwijzing naar God de Schepper wordt genoemd. Hij is ook het Licht van de wereld in Zijn Zoon Jezus.
Zijn Goddelijke opdracht geldt alle mensen, Hem dienen en zorgen voor elkaar. Dat komt mooi tot uitdrukking in de titel van deze Omgevingsvisie: Staphorst voor elkaar.

Hoe gaan we verder?
Voorkom kopiëren en nieten van bestaand beleid.
Maak een “prullebak-stapel” en laat deze zien in de patio als thermometer….
Eén van de moeilijkste opgaven van bestuurders en ambtenaren is het verminderen van regelgeving en het vermeerderen van zingeving.
En dat is nu echt de bedoeling van de Omgevingswet. De overheid krijgt een kleinere rol, de maatschappij krijgt zelf meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

Graag zien we dit jaar een voorstel in de raad waaruit blijkt welke ruimte in regelgeving aanwezig is, waar kunnen we keuzes maken. Dan kunnen we kiezen voor de vaststelling van de omgevingsvisie.
Als voorbeeld noemen we nogmaals het geurbeleid.

Het geldt ook voor het uitbreiden van Bedrijventerreinen. We zien duidelijk dat we snel moeten handelen voor onze ondernemers. Wanneer zien we een Plan van Aanpak van het college voor de inhaalslag?