9 juli 2018

Nieuw coalitieakkoord en beëdigingen

 

Nieuw coalitieakkoord en beëdigingen

In de raadsvergadering van dinsdag 3 juli 2018 is het nieuwe coalitieakkoord voor de periode DV 2018-2022 gepresenteerd.
Sytse de Jong verliet de wethouderszetel en heeft 9 juli afscheid genomen in de raadsvergadering.
Het college van burgemeesters en wethouders van Staphorst wordt gevormd door SGP, ChristenUnie, CDA en telt drie wethouders. Vanuit de SGP is Lucas Mulder wethouder.
Zijn portefeuille bestaat uit:

  •     Ruimtelijke ordening
  •     Wonen, sociale leefomgeving
  •     Onderwijs
  •     Financiën
  •     Belastingen, Gegevensbeheer
  •     Landbouw, landschap en waterschap
  •     Milieu
  •     (Rijks)monumenten


Henk Kin heeft de vrijgekomen raadszetel mogen innemen.

{iframe=https://twitter.com/henk_kin/status/1014439577254289409}


Het coalitieakkoord is besproken. De SGP-speerpunten die tijdens de verkiezingen op de borden stonden zijn overgenomen in dit akkoord.
De ambities rond de afslagen A-28 en de zorg voor ouderen, de dagbesteding in alle kernen, komen helder naar voren.
Dat geldt ook voor de Vakhavo, de uitbreiding van bedrijventerreinen en voortgang van woningbouw in de Slagen.

Het is een akkoord op hoofdlijnen. Het is nu van belang dat het college met de ambtelijke organisatie, de ambities concreet uitwerkt en voorziet van een tijdklok.
De SGP is tevreden met dit akkoord en vertrouwt op een goede samenwerking in raad en college.

De hernieuwde coalitie blijft pal staan voor het tegengaan van de 24/7 economie, de zondag is de collectieve rustdag in Staphorst.
Daar is de SGP dankbaar voor, ook voor de mooie bede waar de inleiding mee besluit.
“Wij bidden om Gods zegen voor het ontvangen van wijsheid en gezondheid om dienstbaar te mogen zijn aan de gemeente en de samenleving”.

De reactie van Lucas Mulder op zijn benoeming is:

"Staphorst heeft mijn hart, ik ben er geboren en getogen. Het is in vele opzichten een bijzondere gemeente.
De mensen helpen elkaar, zijn ondernemend en behoudend.
Met dankbaarheid heb ik deze verantwoordelijke en eervolle taak mogen aanvaarden.
Ik werd bepaald bij een enkele regels uit psalm 119:

Och, schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest.
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken.
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;

In deze afhankelijkheid hoop ik dienstbaar te zijn."