23 mei 2017

Meestershof en Berghorst

 

In de raadsvergadering van 23 mei heeft de SGP fractie volgende reactie gegeven op de verklaring van de CDA fractie in de voorgaande raadsvergadering.

De vorige vergadering heeft het CDA een verklaring afgelegd betreffende de woningen van de Meestershof. Op zich een objectieve verklaring, behalve de laatste zin: “Het moet niet zo zijn dat de bewoners van de ene locatie in de ogen van een deel van de bevolking goed zijn, en die van een andere locatie niet.”

Waarom vinden wij dit niet objectief? De kerken hebben een langere geschiedenis in de ouderenzorg, dan het gemeentebestuur zelf. De zorg voor ouderen en behoeftigen heeft in de loop der eeuwen in onze gemeente bij de kerken gelegen. Het instellen van het diakenambt in de Bijbel is daarvan het begin. Toen we jong waren zijn we ook meerdere keren in het zogenaamde Armenhuis geweest, de plaats waar nu de Meestershof hoopt uit te breiden. Er was zorg voor de ouderen in de vorm van een boerderij, met iets van 8 of 10 zelfde kamers in het voorhuis. Het was er al voor de tijd van de zorgverzekeringen.


In loop der jaren heeft de SGP zich sterk gemaakt voor de komst en uitbreiding van de Berghorst. Er is nooit verschil gemaakt door de SGP over het goed zijn of niet goed zijn afhankelijk van de zorglocatie waar men woont. We erkennen echter wel dat de kerken een taak hebben in de ouderenzorg en dat ze daar op hun eigen wijze invulling aan mogen geven. We zijn daarbij ook blij dat het bestuur van de Berghorst en het bestuur van de Meestershof de aanwezigheid van elkaar als een positief feit zien.