6 december 2016

Mantelzorgbeleid besluitvormend

Mantelzorgbeleid besluitvormend

Tijdens de vorige raadsvergadering hebben we uitvoerig stilgestaan bij het belang van mantelzorgers en de taak vanuit de gemeente om deze groep die gezien mag worden als het ‘cement’ van de samenleving te ondersteunen en te waarderen.

Vanuit de zogenaamde 4 V’s, het Vinden, Verbinden, Verlichten en Versterken, is er een beleidsnota geschreven.

De vorige keer hebben we nog een 5e V genoemd, nl. het Voortraject waarin onder andere de WMO-Raad een belangrijke rol heeft gespeeld.

We voegen er nu nog een 6e V aan toe: Verbeteren.

We hebben namelijk gemeend ter verbetering van deze beleidsnota een amendement en een motie in te dienen.

Het amendement gaat over het mantelzorgcompliment en de motie over de uitvoering van het beleid.

  1. Amendement
  2. Motie

Het amendement en de motie zijn beiden aangenomen.