30 maart 2021

Koopwoningen voor starters en senioren met laag inkomen

Tijdens de raadsvergadering op 30 maart 2021 heeft de SGP de motie “Bouwen voor burgers (woonplicht)” ingediend. Hieronder vind u de bijdrage die namens de SGP-fractie is uitgesproken.

“Koopwoningen voor starters en senioren met laag inkomen.” Dat is een van de speerpunten van de SGP in deze raadsperiode. Met de motie “Bouwen voor burgers (woonplicht)” geven we hieraan invulling.

We vinden het belangrijk dat woningzoekenden binnen onze gemeente betaalbare woningen kunnen kopen. Een van de redenen dat vooral jongeren, maar ook senioren met een laag inkomen, lastig een huis kunnen kopen is, dat er speculanten en/of beleggers zijn die de woningmarkt willen gebruiken voor rendement. Vaak hebben deze partijen meer kapitaal en kunnen dan ook hoger bieden dan haalbaar is voor o.a. onze jongeren.

Onze fractie vindt een betaalbare woning voor starters erg belangrijk. Daarom willen we ervoor zorgen dat speculanten en/of beleggers de prijs niet opdrijven. Met deze motie zorgen we voor minder vraag, terwijl het aanbod gelijk blijft.

Het idee van woonplicht is dat degene die het huis koopt er ook zelf gaat wonen. Doordat er nog allerlei details uitgewerkt moeten worden, vragen we het college om met een voorstel te komen om woonplicht in te voeren voor Rouveen-Zuid en eventueel ook voor andere toekomstige gemeentelijke plannen.

Details die uitgewerkt dienen te worden zijn: voor welk termijn, voor welke categorie woningen, hoe wordt de woonplicht nageleefd, etc. Voor alle duidelijkheid, we willen geen “blijven wonen” verplichting van een aantal jaar. Met een “blijven wonen” verplichting zetten we de doorstroming van de woningmarkt op het spel. De woningen mogen wel weer verkocht worden, maar de koper moet de woning zelf bewonen. We willen juist de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

We geven met deze motie onze jongeren, maar ook de mensen met een lager inkomen, binnen onze gemeente een extra kans op de woningmarkt.

Henk Kin
Woordvoerder Ruimtelijke Ordening
h.kin@staphorst.nl

Koopwoningen voor starters en senioren met laag inkomen