6 juni 2017

Inbreng punten zomernota

In de raadsvergadering van 6 juni 2017 zijn de volgende aandachtspunten aangegeven voor de zomernota. De zomernota wordt na het zomerreces gepresenteerd.


A. Schoonschip

Volgend jaar zijn er verkiezingen en wij vinden het belangrijk dat er zo weinig mogelijk problemen overgaan naar de volgende periode.
Het is moeilijk om tijdsplanningen te halen, en dat geldt ook zeker ook voor het oplossen van diverse dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ordening/vergunningen. Dit moet echt anders. Het is niet meer uit te leggen dat zaken zo lang slepen. Teveel rechtszaken, hoge kosten door extra inzet, personeelsverloop en juridische ondersteuning, het blijft maar doorgaan.
De raad krijgt te weinig informatie en geen gelegenheid zich uit te spreken over vervolgstappen die het college zet in de rechtszaken.
1. De SGP fractie wil het gemeenschapsgeld hier niet meer op deze wijze aan besteden.
2. We willen het geld besteden aan oplossingen, dat zou kunnen door een gerichte aankoop, dat zou kunnen door bestuurlijke inzet voor noodzakelijke vergunningverlening of voor het ontwikkelen van draagvlak en wederzijds begrip bij partijen die het met elkaar oneens zijn.
We roepen het college daarom op voor de begrotingsvergadering schoon schip te maken en ons de vorderingen te rapporteren. Ga om tafel, kom met oplossingen, pols de raad en hak knopen door.

B. Klacht- en verbeterlijn
We hebben als coalitie een klacht - en verbeterlijn ingesteld. Onlangs hebben we vernomen dat het de registratie niet op orde was.
Voor de aardigheid hebben we navraag gedaan bij een klacht. Deze inwoner heeft geen reactie ontvangen. Hebben we de beoogde verbinding met de samenleving niet bereikt? Is de lijn geknapt?

C. Voortgang woningbouw de Slagen en uitbreiding bedrijventerreinen
Het blijven de grote onderwerpen voor onze gemeenschap. Succes met nieuwe woningen in Rouveen, maar helaas geen voortgang in de Slagen.

We worden door veel bedrijven benaderd, ze staan te springen om uitbreiding van de bedrijventerreinen. We hebben dat vorig jaar in november ook raadsbreed benadrukt. Wanneer slaan we spijkers met koppen?

De verbetering van de spoorwegovergang Gorterlaan is vanavond al genoemd dit is ook een cruciale schakel hierin.

D. Museum Staphorst
Enthousiaste vrijwilligers steken de handen uit de mouwen bij Museum Staphorst. We horen veel positieve reacties, het wordt steeds meer van onze inwoners.
Ook vernemen we zorgen op langere termijn.
Graag horen we van het college hoe het bestuur de komende jaren ziet. Hoe krijgen de doelen, de plannen vorm?
Is er zicht op een zelfstandige en stabiele ontwikkeling?
We vinden het voor Staphorst van groot belang dat Museum Staphorst stevig staat en de ambitie waarmaakt.

E. Leefbaarheid
De Berghorst is in de afgelopen jaren uitgebreid en verbeterd. We hebben daar afgelopen jaar ook als raad een mooie kennismaking gehad. Wat wij graag meegenomen zouden willen hebben is de verlichting voor de wandelpaden rondom de Berghorst. Aan de achterzijde is een mooi fiets en wandelpad gecreëerd, deze zouden we graag willen voorzien van verlichting. Het komt de sociale veiligheid ten goede.

F. Participatie
Graag zouden we bij de zomernota ook duidelijkheid willen hebben over het aantal bijstandsgerechtigden en hoeveel hiervan meedoen met het lokale participatieproject “Staphorst werkt!”. Daarbij pas ook de stand van zaken m.b.t. de accountmanager: Wat is er bereikt, waar worden knelpunten ervaren, wat kan er verbeterd worden.