5 juli 2017

Groot onderhoud gemeentehuis

In de raadsvergadering van 4 juli 2017 heeft Lukas Mulder namens de fractie het volgende naar voren gebracht betreffende het groot onderhoud van het gemeentehuis:

Ons mooie gemeentehuis is gebouwd in 1982. Ik liep in dat jaar stage op de afdeling Bouwkunde. Ik weet nog dat de luchtverwarming niet optimaal functioneerde. Er moest veel ingeregeld worden. Dat is niet meer gestopt…

Ons gemeentehuis is 35 jaar oud, het is mooier dan Zwartewaterland en Dalfsen, alleen het stadhuis in Deventer is fraaier...

 

Na 35 jaar is groot onderhoud nodig, daar past een gedegen afweging bij. We gaan daarvoor onderzoek doen, we kijken naar het huidige gebruik, de wensen en toekomstige ontwikkelingen.

Dat is de eerste stap.

Een gebouw is een middel dat de dienstverlening, het werken ondersteunt. 

 

Momenteel zien we geen leegstand, niet overdag in ieder geval.

We zien graag dat huidige en mogelijke gebruikers in beeld worden gebracht en vertaald naar de bezettingsgraad.

 

Het Dienstencentrum in Noord wordt hierbij betrokken. We willen ook terugzien welke gebruikers van het Dienstencentrum ondergebracht kunnen worden in ander gemeentelijk vastgoed. Slim gebruiken van al onze gebouwen is nodig, ook financieel gezien.

Er is vaak meer mogelijk wanneer we over de denkbeeldige muur kijken.

 

Als raad willen we deze eerste analyse graag terugzien en bespreken.

 

Dan de tweede stap.

Dat is een analyse van de maatregelen, de kosten en de effecten als investeringen, onderhoud en terugverdientijden.

 

Er is bouwkundig groot onderhoud nodig, de installaties zijn echt op.

1. Beperk de energievraag; dus goed isoleren vloeren, gevels en daken. Nieuwe installaties.

2. Gebruik hernieuwbare energie, haal het uit de bodem en de lucht.

Ook deze analyse niet alleen voor het gemeentehuis, ook met de bijkomende effecten door verhuur of verkoop van vrijkomende locaties.

 

De kosten voor het onderzoek zijn geraamd op een ton. We hebben daar al vragen over gesteld. Het blijkt dat er geen kostenraming is, het is een schatting op basis van vergelijkbare projecten die overigens niet worden genoemd.

We geven het volgende advies mee voor een effectief en goedkoper onderzoek:

 

• Benut de kennis die intern aanwezig is. Er zijn ambtenaren die een heldere visie op het gebouw hebben. Er zijn al delen van dit pand vernieuwd, dus er is al goed nagedacht. Dat kost niks en het verhoogd het draagvlak.

• Leg de onderzoeksvraag neer bij marktpartijen die dicht op de uitvoering zitten en zelf garant kunnen staan voor adviezen, kosten en onderhoud. Deze adviezen en offertes zijn innovatiever en goedkoper.  

• Splitst de adviserende partijen in installaties en bouwkundig en maak gebruik van plaatselijke en regionale ondernemers.

• Daag deze partijen uit om met alternatieven te komen voor het isoleren, voor de installaties en voor het onderhoud.

 

Met deze aanpak zal blijken dat er geen ton nodig is. 

 

Voorzitter, deze twee stappen zien we graag terug in het onderzoek en de communicatie met de raad.