15 februari 2019

Ballonmotie SGP aangenomen

Ballonnen oplaten bij bijzondere gebeurtenissen: voor veel mensen een duidelijke omlijsting van de feestelijkheden. Alleen, wat gebeurt er met de ballon op het einde van de reis van tientallen tot honderden kilometers?
Het rapport ‘Ballonnen in het maritieme milieu’ uit december 2015 laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Van de meer dan 1 miljoen ballonnen die jaarlijks in Nederland worden opgelaten, komt ongeveer een kwart terecht in het water. Daarmee dragen deze ballonnen bij aan de plastic soep in de zeeën en oceanen. De overige ballonnen komen als zwerfvuil in de natuur terecht, met alle gevolgen van dien. Met name in het kustgebied worden regelmatig dode vogels gevonden met onder andere ballonnen in de buik.

De landelijke overheid heeft aangegeven op dit punt geen beleid te willen maken. Voor de plaatselijk SGP-fractie reden om een motie in te dienen, waarin de gemeente wordt opgedragen om een verbod op ballonoplatingen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019 is deze motie in stemming gebracht en aangenomen met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Wat ons betreft een concrete manier om goed rentmeesterschap vorm te geven.

Klik hier voor de ingediende motie