1 november 2018

Algemene beschouwingen begroting 2019

Begroting 2019

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Staphorst de gemeentebegroting 2019 en de meerjarenraming 2020–2022 aangeboden, om deze na behandeling vast te stellen.

  • Opiniërend: D.V. dinsdag 30 oktober, 19.30 uur.
  • Besluitvormend: D.V. dinsdag 13 november, 19.00 uur.

Klik op de link hieronder voor de bijdrage van de SGP tijdens de opiniërende raadsvergadering op 30 oktober :

Algemene_Beschouwingen_SGP.pdf